Верховна Рада України 22 червня 2017 року прийняла законопроект №4941 «Про енергетичну ефективність будівель», який має наблизити країну до появи будинків із нульовим споживанням енергоресурсів, що відповідає міжнародним стандартам, і дозволить людям істотно економити на житлово-комунальних послугах.

У пояснювальній записці до нього зазначається, що його головною метою є визначення правових, економічних та організаційних основ діяльності у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель, а також створення умов для раціонального споживання в них енергетичних ресурсів.

Це означає, що на практиці він повинен сприяти зменшенню витрат на оплату комунальних платежів, а саме за опалення та електроенергію.

Очікується, що законопроект дозволить знизити енергоспоживання в будинках українців до 70%, а вже перший національний план збільшення кількості будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії ми можемо отримати протягом наступних двох років.

Що Нас чекає?

Вводиться обов’язкова енергетична сертифікація та визначення класів будівель згідно з європейською методикою.

Зокрема, об’єкти будівництва та вже побудовані будівлі повинні будуть пройти сертифікацію енергетичної ефективності з метою визначення фактичних її показників, проведення оцінки відповідності зазначених показників встановленим мінімальним вимогам до енергетичної ефективності будівель.

За результатами оцінки кожному будинку буде присвоєно певний клас. Більше того, якщо будинок покращує свій клас енергоефективності, йому буде надаватися державна підтримка.

Обов’язковій сертифікації енергоефективності підлягають:

– об’єкти будівництва, будівель і частин будівель, що здаються в оренду на термін понад рік;
– будівлі з опалювальною площею понад 250 кв. м, у яких розташовані державні органи і проводиться прийом громадян;
– будівлі, в яких здійснюється термомодернізація, на яку надається державна підтримка і яка спрямована на досягнення класу енергоефективності будівлі не нижче мінімальних вимог.

Положення законопроекту не поширюються на об’єкти:

– культурної спадщини;
– будівлі промислового і сільськогосподарського призначення;
– об’єкти енергетики, транспорту, зв’язку та оборони;
– складські приміщення;
– культові споруди (наприклад, церкви);
– тимчасові споруди, зокрема призначені для здійснення підприємницької діяльності, а також на окремо розташовані будинки з опалювальною площею менше 50 кв. м;
– індивідуальні будинки.

При цьому, слід зазначити, що остання категорія підлягатиме сертифікації у випадках отримання державної підтримки на здійснення термомодернізації або сертифікації за бажанням власника.

Сертифікація буде проводитися на договірних засадах із метою визначення фактичних показників енергоефективності будівель і оцінки їх відповідності мінімальним вимогам до енергоефективності, які будуть встановлюватися Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Їх перегляд буде здійснюватися раз на п’ять років.

Виготовлення енергетичного сертифікату будівлі по об’єкту будівництва покладається на замовника будівництва до прийняття такого об’єкта в експлуатацію. Термін дії документу становитиме 10 років.

 При цьому, слід нагадати, що в Законі України «Про енергетичну ефективність будівель» в статті 96-2. «Порушення вимог законодавства у сфері енергетичної ефективності будівель» зазначено:

Нерозміщення у доступному для ознайомлення громадян місці витягу з енергетичного сертифіката будівлі у випадках, встановлених законом, тягне за собою накладення штрафу у розмірі від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як виглядає і з чого складається

сертифікат енергетичної ефективності будівлі?

Сертифікат енергетичної ефективності будівлі (енергопаспорт) — документ встановленої форми, в якому визначено клас енергетичної ефективності будівлі та/або її відокремлених частин, рекомендації щодо його підвищення, а також інші відомості щодо будівлі та/або її відокремлених частин, енергетичну ефективність яких сертифіковано;

Сертифікаті енергетичної ефективності будівлі виготовляється після проведення енергоаудиту та виконання необхідних розрахунків.

Сертифікат енергетичної ефективності будівлі складається з двох основних форм:

– безпосередньо енергетичного сертифікату будівлі, та
– витяг з енергетичного сертифікату будівлі.

Сертифікат енергетичної ефективності будівлі складається з:

  1. адреса будівлі;
  2. відомості про функціональне призначення та конструкцію будівлі;
  3. фотографія будівлі;
  4. шкала класів енергетичної ефективності з зазначеним класом енергетичної ефективності будівлі;
  5. питоме споживання первинної енергії;
  6. питомі викиди парникових газів;
  7. серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора

Витяг з сертифікату енергетичної ефективності будівлі складається з:

1. Спрощеної форми енергетичного сертифікату;

2. Характеристик огороджувальних конструкцій та опису їх загального стану;

3. Показників енергетичної ефективності фактичних та розрахункових як будівлі так і окремих її конструкцій. Можливі причини відхилення від цих показників;

4. Річне енергоспоживання будівлі – секторна діаграма річного енергоспоживання будівлі з розподілом на відповідні види річного енергоспоживання будівлі (опалення, вентиляції, гарячої води, охолодження освітлення);

5. Характеристики інженерних систем будівель (опалення, охолодження, кондиціювання, вентиляції, гарячої води, освітлення);

6. Характеристики інженерних систем будівель (опалення, охолодження, кондиціювання, вентиляції, гарячої води, освітлення);

7. Додатково зазначається інформація про можливість отримання більш детальних відомостей, зазначених у сертифікаті, включаючи інформацію про економічну ефективність викладених у сертифікаті рекомендацій щодо забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності будівель та/або їх відокремлених частин. Така інформація може міститись у рекомендаційному звіті.